Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Opinnäytetyöprosessi ja yhteistyö toimeksiantajan kanssa

Opinnäytetyöprosessi ja yhteistyö toimeksiantajan kanssa

Opinnäytetyö toimii ”siirtymäriittinä” opiskelumaailmasta työelämään. Opiskelija on matkalla opiskeluyhteisöstä oman alansa ammatilliseen asiantuntijayhteisöön. Se on yhtäältä työnäyte opiskelijan ammatillisesta osaamisesta, toisaalta näyttö hänen kyvystään itsenäiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan.   

Karelian opinnäytetyöprosessiin kuuluu opiskelijan itsenäisen työn ja ohjauskeskustelujen lisäksi erilaisia välivaiheita, kuten menetelmäopintoja, kirjallisuuskatsaus ja seminaareja kunkin koulutuksen ohjeistuksen mukaan. Näiden opinnäytetyönprosessin osien on tarkoitus edistää itse pääasiaa: muodoltaan ja tuloksiltaan oivallisen opinnäytetyön valmistumista.  

Kirjallisuuskatsaus tehdään opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa, ja näin varmistetaan riittävän tietoperustan rakentuminen ennen opiskelijan omaa kehittämis- tai tutkimusosuutta.

Seminaarit ovat hyödyllisiä välitavoitteita. Niissä opinnäytetyön tekijä kokoaa ja jäsentää ajatuksiansa niin, että myös aiheeseen vähemmän perehtyneet kuulijat ymmärtävät työn idean ja voivat antaa hyödyllistä vertaispalautetta tekijälle.

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa

Opinnäytetyö on yksi mahdollisuus rakentaa opiskelijan yhteyksiä työelämään. Suositellaan, että opinnäytetyön tekijä, toimeksiantajan edustaja ja ohjaaja pitävät yhteisen starttipalaverin.

Ohjaaja seuraa, että opinnäytetyön toimeksiantaja on selvillä opinnäytetyön etenemisestä.

Mikäli opinnäytetyö tehdään toimeksiannosta, siitä tehdään opiskelijan, toimeksiantajan ja ammattikorkeakoulun välinen kirjallinen toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimuspohjat löytyvät opinnäytetyöohjeesta. Sopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti Karelia Sign järjestelmän kautta. Karelia Signin käyttöohjeet löytyvät Karelia-intrasta (vaatii kirjautumisen): Allekirjoituspyynnön lähettäjän ohje ja Allekirjoituspyynnön vastaanottajan ohje.

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus