Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Raportin tarkastus

Raportin tarkastus

Tulosseminaarin jälkeen opiskelija viimeistelee työn ja tiivistelmän saamiensa ohjeiden mukaisesti. Viimeistelylle on aikaa noin kaksi (2) viikkoa koulutuksesta riippuen.

Ohjaaja ohjeistaa opiskelijan lähettämään työn suomenkielisen tiivistelmän kielentarkastukseen. Kun tiivistelmä on tarkastettu ja opiskelija on tehnyt siitä englanninkielisen käännöksen, hän lähettää sekä suomenkielisen tiivistelmän että oman käännöksensä englannin opettajalle. Englannin opettaja tarkastaa käännöksen (Abstract).

Turnitin-plagiaatintarkastus

Kun raportti on valmis arvioitavaksi, sille tehdään plagiaatintarkastus. Wihissä vaiheessa 3/3 on Turnitin Similarity vastaavuuksien tarkistamiseksi opinnäyteraportin arvioitavasta versiosta. HUOM! Wihissä on Turnitin-tarkastus vain tässä vaiheessa, minkä vuoksi koulutuksia suositellaan ottamaan käyttöön omissa opinnäytetyön Moodle-ympäristöissään Turnitin Feedback Studio, jossa voidaan tarkistaa esimerkiksi kirjallisuuskatsausten vastaavuudet jo olemassa oleviin aineistoihin.

Niiden opinnäytetöiden, joita ei ohjata Wihissä (koskee vain ennen 1.1.2022 aloitettuja opinnäytteitä) lopullinen, arvioitava raportti tarkistetaan vastaavuuksien varalta koulutusten omissa opinnäytetyön Moodle-ympäristöissä siten että tehtävä-aktiviteettiin otetaan käyttöön Turnitin: "Turnitin Integrity plugin settings" -> "Enable Turnitin".

Tukea Turnitinin käyttöön: minna.rokkila @ karelia.fi

Kypsyysnäyte

Opiskelija tekee kypsyysnäytteen koulutuksen käytäntöjen mukaisesti. 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus