Siirry pääsisältöön

Karelian opinnäytetyön ohjaajan ohje: Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön arviointi

Ohjaajan on jo opinnäytetyön aloituskeskustelussa hyödyllistä keskustella opiskelijan kanssa hänen arvosanatavoitteestaan, jolloin ohjaaja voi huomioida tämän ohjauksessaan heti alusta alkaen. Opiskelijan tulee perehtyä opinnäytetyön arviointikriteereihin jo työn suunnitteluvaiheessa, jotta hän on tietoinen eri arvosanojen vaatimuksista opinnäytetyössä.

Kun opiskelija on palauttanut opinnäytetyönsä tarkastettavaksi, sen arvioivat opinnäytetyön ohjaaja ja tarkastaja, jotka antavat arvioinnista kirjallisen lausunnon. Wihissä arviointi tehdään Wihi-ympäristössä.

Opinnäytetyön kirjallisen raportoinnin arvioi suomen kielen ja viestinnän opettaja, joka lähettää arviointinsa opinnäytetyön ohjaajalle.

Opinnäytetyö arvioidaan opinnäytetyön arviointikriteereiden perusteella ja arviointi dokumentoidaan täyttämällä arviointilausuntolomake. Arviointilausuntoon merkitään numeerinen arviointi jokaisesta arvioitavasta osa-alueesta sekä sanallinen palaute, josta käy ilmi keskeiset perustelut annetulle numeroarvioinnille.

Wihissä arviointi tapahtuu vaiheessa 3/3 "Arvioi opinnäytetyö". Huom! Tarkista opinnäytetyön otsikko suomeksi ja englanniksi.  Wihissä arviointilomake välittyy opiskelijalle sähköisesti. Opiskelijaa on hyvä muistuttaa, että tallentaa tai tulostaa arviointilausunnon ennen kuin valmistuu. HUOM! Jos opiskelija ei tallenna työtään Theseukseen, Opiskelijapalvelut ei luovuta opiskelijalle tutkintotodistusta ennen kuin tämä on palauttanut kansitetun työn.

Muistuta opiskelijaa siitä, että jos hänellä on arvioinnista huomautettavaa, tulee ottaa yhteyttä ohjaajaan ja tarkastajaan. Tarvittaessa opiskelija voi tehdä 14 vrk:n sisällä oikaisupyynnön tutkintolautakunnalle.

 

 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus