Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Julkaisijan opas - Karelia-ammattikorkeakoulu: Yleistajuisen tiedeviestinnän työpaja

Yleistajuisen tiedeviestinnän työpaja Karelian tutkimus- ja hankehenkilöstölle

Työpajan tavoite ja sisältö
 • Työpajassa rohkaistaan ja motivoidaan tiedeviestintään ja tutustuaan esimerkkien kautta tieteen yleistajuistamiseen.
 • Työpajassa opitaan kirkastamaan tutkimushankkeen ydinviestejä eri kohderyhmille ja jaetaan vinkkejä yleistajuiseen kirjoittamiseen.
 • Työpaja sisältää sekä työpajan vetäjän alustuksia että harjoituksia/ideointia pareittain/peinryhmissä, työpajan ote on keskusteleva
 • Työpaja on tarkoitettu eri tieteen- ja koulutusalojen parissa työskenteleville. Monitieteinen osallistujajoukko edistää näkökulmien vaihtoa ja ajatusten stimulointia
Toteutus
Yksi työpajakokoontuminen (2 h) jonka jälkeen itsenäistä työskentelyä (verkkotekstin kirjoittaminen). Kirjoittamisprosessin aikana saatavilla henkilökohtaista tukea ja ohjausta työpajan vetäjältä.
Työpajan vetäjä
Julkaisukoordinaattori Kaisa Varis, Karelia-ammattikorkeakoulu
Työpaja on suunniteltu osana Tiedeviestinnän käytänteet -opintojakson (Tampereen yliopisto) suoritusta.
 

Esimerkkejä yleistajuisesta tiedeviestinnästä ja tiedejournalismista

Antroblogi. - laajalle yleisölle suunnattu verkkojulkaisu, joka kommentoi elämää ja yhteiskuntaa antropologisesta näkökulmasta. Vilkas verkkosivusto, jossa on erityyppisiä tekstejä, podcasteja ja videoita.

Politiikasta - yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimukse yleistajuistamista

Perustuslakiblogi.

Akateeminen talousblogi-  yleisesti kiinnostavia aiheita, kuten työelämä tai asuntomarkkinat

Vastalääke - tutkimuksiin perustuvia mutta helppotajuisia artikkeleita tieteestä ja terveydestä

 

Työpajan rakenne

Työpaja rakenne

 1. Miksi tiedeviestintä on tärkeää?
 2. Mitä on tieteen yleistajuistaminen?
 3. Yleistajuistamisen foorumit
 4. Ydinviestin muotoilu ja eri kohderyhmät
 5. Yleistajuistamisen tavat – yleistajuinen kirjoittaminen
 6. Vinkit verkkokirjoittamiseen
 7. Jatkotyöskentelystä sopiminen

Tiedeviestinnän vinkkejä ja linkkejä

Työpajan materiaalit

Työpajan materiaalit (luennot, esimerkit ja harjoitukset) ppt-tiedostona.

Materiaalia saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän  nimi mainitaan asianmukaisesti.

Kirjallisuutta tiedeviestinnästä


-Koskinen, I., Ruuska, M., Suni, T. 2018. Tutkimuksesta toimintaan – Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen. Helsinki: Art House.
-Strellman, U. & Vaattovaara, J. 2013. Tieteen yleistajuistaminen. Gaudeamus Oy.
-Raevaara, T.  2016. Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino.
-Väliverronen, E. 2016. Julkinen tiede. Tampere: Vastapaino.
 

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus