Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Julkaisijan opas - Karelia-ammattikorkeakoulu: Hankkeen loppuraportti julkaisuksi

Miksi julkaista loppuraportti avoimeisti verkossa?

Julkaisutoiminnalla on tärkeä rooli Karelian toiminnan näkyväksi tekemisessä. Hankkeiden loppuraportit julkaistaan avoimesti verkossa, jotta tieto Karelian TKI-toiminnan tuloksista leviää mahdollisimman laajasti mm. yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle. Loppuraportit ovat tilastoitavia julkaisuja silloin kun ne julkaistaan avoimesti.

Raportista julkaisuksi - ohjeet

Loppuraportissa käytetään Karelian graafisen ilmeen mukaista Word-mallipohjaa:

Loppuraportin kirjoittaja toimittaa valmiin raportin tietoasiantuntijalle (kaisa.varis@karelia.fi) joka oikolukee tekstin, editoi sitä tarvittaessa ja lisää siihen ISBN-numeron.

Loppuraportti antaa riittävät tiedot hankkeen tehtävistä, menetelmistä, tuloksista ja hyödynnettävyydestä. Raportin laajuus ja sisältö on vapaa.

Raportit julkaistaan Karelian verkkosivuilla ja Theseus-portaalissa.

Raportin ulkoasu, kuvat ja taulukot

Kuvioiden ja taulukoiden on oltava selkeitä. Kuvituskuvia voidaan käyttää. Valokuvista on aina mainittava kuvaaja ja huomioitava tekijänoikeudet.

Raporttiin on liitettävä mukaan hankkeen rahoittajien logot.

Viitteet ja lähdeluettelo

Lähdeviitteet ja lähdeluettelo merkitään ensisijaisesti Karelia-amk:n opinnäytetyön ohjeen mukaisesti.

Julkistaminen ja arkistointi

Julkaisun tiedot tallennetaan Karelia-amk:n julkaisutoiminnan verkkosivuille ja julkaisurekisteriin. Sähköiset julkaisut tallennetaan pysyvästi ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-verkkokirjastoon.  Uusista julkaisuista tiedotetaan mm. Karelian Twitterissä ja Facebookissa.

Esimerkki valmiista raportista.

Loppuraportin esimerkkirakenne (voi käyttää tarvittaessa, raportin muoto on vapaa)

1.Hankkeen tausta, lähtökohdat ja tavoitteet

 • miksi hanke käynnistettiin
 • aiheeseen liittyvät aikaisemmat selvitykset ja hankkeet
 • mihin suurempaan kokonaisuuteen hanke mahdollisesti liittyy
 • hankkeen yksilöidyt tavoitteet
 • hankeorganisaatio, tärkeimmät sidosryhmät, ajankohta, kesto
2.Hankkeen toiminnan kuvaus
 • hankkeen sisältö ja toimenpiteet tiivistetysti (mitä tehtiin, millä menetelmillä)
 • hankkeen yhteistyötahot ja –rakenteet
3.Tavoitteiden toteutumisen  ja toteutuksen arviointi
 • saavutetut tulokset
 • tulokset vs. asetetut tavoitteet
 • mitä vaikutuksia tuloksilla on?
 • missä onnistuttiin, missä epäonnistuttiin, mitä kannattaa tehdä jatkossa toisin, hankkeesta saatu palaute kohderyhmältä, mitä työmenetelmiä kannattaa kehittää
4.Jatkotoimet ja ehdotukset
 • miten toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen
 • esitetäänkö hankkeen tulosten pohjalta joitain muutostoimia vakiintuneeseen toimintaan
 • syntyikö hankkeessa uusia hankeideoita

Yhteystiedot ja tuki

 

Kaisa Varis, tietoasiantuntija
- julkaisutoiminnan koordinointi
- julkaisutuotanto
- julkaisujen tilastointi
p. 050 433 1624
etunimi.sukunimi@karelia.fi julkaisut@karelia.fi

http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/avoin-tiede-ja-tutkimus